Представяме на Вашето внимание фирма “Кайзен консулт инженеринг” ЕООД , с основен предмет на дейност: Консултиране на фирми при разработване, внедряване, интегриране, усъвършенстване и подготовка преди сертификация на Системи за управление съгласно международно признати стандарти (ISO). Извършване на одити от първа страна (вътрешен одит) и на одити от втора страна (Одит на доставчик) на Системи за управление.
Консултиране на фирми при разработване на Системи за производствен контрол (СПК) и подготовка за извършване на оценка на съответствие на продукти с изискванията на Европейските директиви съгласно Европейското законодателство за хармонизация, за доказване на пазарна безопасност на продуктите (СЕ маркировка) и осигуряване на свободното им движение на Единния Европейски пазар(ЕЕП), и други.

Регистрирана в България
Дата на регистрация: 2014-11-27
Сфера на дейност: Услуги
Служители: 1-10
Dimitar Sabev, Manager, последно обновил този профил на 2014-11-28
https://www.facebook.com/KaizenConsultEngineerign?ref=hl http://yellowpages.bg/bg/members/yellow-pagesjulti-stranicikaizne-consult/